Vytvoření rezervace

Bohužel se aktuálně nekoná žádná akce, na kterou by bylo možné rezervovat místo.

Podmínky rezervací

  • Rezervace umožňuje přednostní nástup do neobsazené soupravy - cestující si z neobsazených míst může vybrat podle počtu rezervací místo k sezení, ale rezervace nevytváří nárok na konkrétní sedadlo.
  • Rezervace je bezplatná.
  • Cestující s rezervací je povinen nastoupit do soupravy nejpozději 10 minut před odjezdem vlaku, poté již není na rezervace brán zřetel a do soupravy je umožněn nástup i cestujícím bez rezervace.
  • Rezervace je platná pouze tehdy, pokud cestující obdrží potvrzení rezervace e-mailem.
  • Prodej jízdenek probíhá průvodčím ve vlaku, popř. při nástupu.
  • Ve vlacích neplatí jízdné, slevy ani režijní výhody ČD/SŽDC a jiných dopravců.
  • Kapacita vlaku je omezená, průvodčí může při jejím dosažení ostatním cestujícím přepravu odřeknout.